Читалище

История

Явлението „Читалище” се заражда
по време на Българското Възраждане.

Устав

на „Народно читалище
Св. Св. Кирил и Методий -1894 г. – гр.Първомай”

Културен календар

на „Народно читалище
Св. Св. Кирил и Методий -1894 г. – гр.Първомай” за 2019 година

Основни дати и събития в живота на читалището
Материална база
Дарители
Юбилейни материали

Явлението „Читалище” се заражда по време на Българското Възраждане.

Филми

на „Народно читалище
Св. Св. Кирил и Методий -1894 г. – гр. Първомай”

КОНТАКТИ

 Образцово „Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий -1894 г. – гр. Първомай” 

Адрес

ул. Орфей 7, 4270 Първомай

Телефон

0336/98908; 0895491989

Адрес

cob@abv.bg

Facebook-страница

Народно Читалище