Материална база на читалището

фоайе-долен-етаж-2

Фоайе, I етаж

Витрини с отличия , I етаж

фоайе-долен-етаж-2-1

Фоайе, I етаж

Голям салон

Голям салон

Фоайе, II етаж

Библиотека, Детски отдел

Библиотека, Отдел възрастни

Библиотека, Отдел възрастни