Изобразително изкуство

2015 г.

В края на 2015 г. е възстановена секция „Изобразително изкуство” с ръководител Тоска Запрянова при Образцово „Народно читалище Св.Св. Кирил  и Методий – 1894 г.”.  Осем художници – Тоска Запрянова, Зорка Каразапрянова, Милена Чолакова, Иван Заимов,  Иван Павлов,  Ивайло Михайлов, Иван Генов и Петър  Кацаров – наредиха платна в горното читалищно фоайе. 

Изложбата бе открита от председателя на читалището  Иван Караславов, който в словото си подчерта: „Както се вижда, в никое платно не липсва колоритът. Всяка една картина е плод на вдъхновение и лично преживяване,  това са осем различни светоусещания,  осем различни гледни точки за заобикалящия ни свят, което прави изложбата особено ценна.”

Публиката видя платна от  почти всички жанрове –  пейзаж, натюрморт,  портрет…  Някои по-абстрактни и авангардни, други,  представляващи правдиво  изображение на действителността, но всички обагрени и пречупени през  личната емоция на творците. 

През годините  към Дружеството на местните художници се присъединяват и нови имена – Мирослава Панайотова и Ивайло Налбантов.

2017 г.

През 2017 г фоайето на читалището предостави възможност  за благотворителност- изложбата „Живопис” на д-р Дона Момчилова. Това бе една богата палитра на багри, идеи, внушения, неподправеност. Събраните средства от откупените картини  бяха дарени на „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания” с. Езерово.

Доброто начало за съвместна дейност на секция „Изобразително изкуство” и Читалището се превърна в традиция с организирането на изложби два пъти в годината.