Проекти Библиотека

Проекти 2016 – 2018 г.
  • Продължава работата на библиотеката по програма „Глобални библиотеки – България”.
  • Одобрени по програма за финансиране на библиотеките към Министерството на културата. Закупената литература е 175 нови заглавия на стойност 2395 лв.
Проекти  2013 - 2015 г.
  • Допълваща субсидия по програма „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност” в размер на 1500 лв. за закупуване на модулите Обслужване на читатели и Статистика.
  • Продължава работата на библиотеката по програма „Глобални библиотеки – България”.

Проекти 2009 - 2012 г.
  • Изключителен успех през периода е включването на библиотеката в програма „Глобални библиотеки – България”, едни от първите 30 библиотеки от страната , одобрени за участие. По проекта са получени шест настолни компютъра с камери и слушалки, 1 преносим компютър, мултифункционално устройство и проектор с екран.
  • Допълваща субсидия по програма „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност”.

Проект 2006 - 2008 г.

И през трите години библиотеката е кандидатствала и печелила проекти пред Министерството на културата:

  • 2006 г. – допълваща субсидия в размер на 1000 лв;
  • 2007 и 2008 г. – по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 5425 лв.

Проекти 2003 - 2005 г.
  • 2003 г. – Спечелен проект „С грижа за подрастващите” към Национален център за книгата и Национален дарителски фонд” 13 века България” . Целта на проекта е да се обогати библиотечния фонд с нова литература.