Нови книги

Библиотеката при Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Първомай има удоволствието да посрещне своите читатели през 2019 г. с нови книги спечелени по проект на Министерството на културата „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност“ 2018 г. По проекта бяха закупени 206 тома книги на стойност 2395 лв. Фондът на библиотеката се обогати със съвременна българска литература, биографии на известни личности, чужда литература, фантастика и книги за децата.

Детска литература

Детска литература

Детска литература

Ученическа литература

Литература за възрастни

Литература за възрастни

Литература за възрастни