Полезни връзки

Тук ще разберете как да получите информация за  въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения,  начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри.