Културен календар

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

2021 година

Януари

06.01.

Масов празник „Йордановден”

по места

06.01.

Христо Ботев –  173 г. от рождението на поета- революционер

кв. Дебър,
с. Православен

18.01.

Отбелязване 143 г. от освобождението на с. Искра от османско иго.

с.Искра

21.01.

Масов празник “Бабин ден”

по места

Февруари

01.02.

Трифон Зарезан

с. Дълбок извор

06.02.

XVI Празник на виното – Първомай 2021. Конкурс за най-добро домашно вино. Поради пандемията ще се проведе само конкурса. Отчитането ще бъде на 13.02.2021г. пред читалището

гр. Първомай

14.02.

Ден на лозаря- Трифон Зарезан

по места

16.02.

Патронен празник на СУ“Проф. д-р Асен Златаров“

СУ“Проф. д-р Асен Златаров“

19.02.

148 г. от обесването но Васил Левски

по места

Февруари

Доброволческа акция „Подари усмивка с мартеничка”

кв. Дебър

Март

1.03.

Баба Марта

по места

1.03.

Ден на самодееца

по места

03.03.

3 март- отбелязване Националния празник на Република България.

Първомай,
по места

08.03.

Празнични концерти послучай Международния ден на жената

по места

14.03.

Сирни заговезни

с. Караджалово

20.03.

Общински масов празник – Тодоров ден

 по места

22.03.

Забавни вечери , посветени на Първа пролет

по места

27.03.

Международен ден на театъра

 по места 

Април

01.04.

Международен ден на хумора и шегата

по места

01.04.

130 години от рождението на Чудомир и патронен празник на Първо пенсионерско дружество

кв. Дебър

02.04.

2 април – Международен ден на детската книга. Маратон на четене

по места

08.04.

Международен ден на ромите

с. Виница

20.04.

145 години от Априлското въстание

по места

24.04.

Лазаруване

с. Караджалово, кв. Дебър

Април

Изработване на великденска украса и боядисване на яйца

по места

Май

01.05.

Празник на града – по отделна програма

Първомай

01.05.

Откриване на 48- те Майски културни тържества «Първомай 2021″

Първомай

01.05-30.05.

 48- ми Майски културни тържества «Първомай 2021″- по отделен план и отделна програма

Първомай

02.05

 Великденски празници

по места

05.05.

Патронен празник на ПГСС „В.Левски”

Читалище

06.05.

Ден на храбростта и Българската армия. Масов празник – „Гергьовден”

По места, с. Виница

08.05.

Общински преглед на художествената самодейност

читалище

11.05.

Ден на библиотекаря

по места

20.05.

Патронен празник на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“

ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“

21.05.

Общоселски събор „Св. Константин и Елена”

с.Татарево, 
кв. Любеново

23.05.

„Всичко българско и родно”. Събор на с. Караджалово

с.Караджалово

23.05.

Празник на зрелостта – випуск 2021 ПГСС“Васил Левски“

гр. Първомай

24.05.

Общоселски събор

с.Брягово

24.05.

Концерти на ученически състави по-случай Деня на българската култура, просвета и славянската писменост

Първомай,
по места

24.05.

Празник на зрелостта – Випуск 2021 СУ „Проф.д-р Асен Златаров”

гр. Първомай

Май

Участие на състави от Общината в национални и регионални фестивали и прегледи по Националния културен календар

Юни

01.06.

Празници, посветени на Международния ден на детето.

по места

02.06

Тържествена заря-проверка по случай 2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

гр. Първомай
по места

01.06. - 15.06.

Участие на  състави  от общината в Театрални празници  –  Хисар 2021

гр. Хисар

10.06.

Спасов ден- храмов празник

с. Дълбок извор

19.06. - 20.06.

XX творческа среща на оркестрите за народна музика Дълбок извор – 2021

с.Дълбок извор

29.06.

„Петровден” – общоселски събори.

Кв. Дебър, с. Буково, с. Драгойново

1.06. - 30.06.

Участие на състави от Общината в национални и регионални  фестивали и прегледи по Националния културен календар

Юли

юли

Петровден- празник на селото

С. Езерово

Юли

Лятно четене

 

 с.Дълбок извор,Искра

Юли

Отбелязване на мюсюлманския празник Рамазан Байрям

с.Православен

Юли

Общоселски събор „Св.Неделя”

с.Православен

15.07.

Общоселски събор  „Св.Кирик”

с.Градина

Юли

Общоселски събор “Св.Илия”

с.Бяла река

Август

август

„Свети Пантелей” – събор с. Воден

с.Воден

Август

 “Успение на Пресвета Богородица” Общоселски събор  –  с. Виница ,с.Искра

по места

Септември

06.09.

136 г. от Съединението на България

по  места

10.09 - 12.09.

XXII Празник на тракийската народна музика и  песен – Първомай 2021

Първомай

15.09.

Откриване на учебната година

по  места

22.09.

Ден на независимостта на България

по  места

октомври

125 години от основаването на „НЧ Селска пробуда 1896“ с. Градина

с. Градина

октомври

125 години от основаването на „НЧ Селска пробуда 1896“ с. Градина

с. Градина

Октомври

Октомври

„Октомврийски литературни празници 2021” – по отделен план и програма

Първомай

01.10.

Международен ден на музиката

по  места

01.10.

Международен ден  на възрастните хора

по  места

14.10.

Общоселски събор  „Петков ден”

с. Крушево

1.10. - 20.10.

Връчване на Националната литературна награда за поезия „Слав Хр. Караславов”

Първомай

октомври

125 години от основаването на „НЧ Селска пробуда 1896“ с. Градина

с. Градина

октомври

125 години от основаването на „НЧ Иван вазов1896“ с.Искра

с. Искра

Ноември

01.11.

Ден на народните будители.
Откриване на творчески сезон 2021/2022

по  места

21.11.

Отбелязване Деня на християнското семейство

по  места

Декември

01.12.

Световен ден за борба със СПИН

по  места

Декември

Доброволческа коледна кампания

по  места

03.12.

Празник на инвалидите в България

с. Дълбок извор

16.12.

Премиера на театрялната постановка „Кадидат за женитба“

с. Дълбок извор

23.12 - 31.12.

Коледни и Новогодишни тържества. Коледно-новогодишен базар

Първомай, по  места

Културния календар е изготвен на основание подадената информация от читалищата на общината, учебните заведения от града и утвърдени традиционни мероприятия от Националния културен календар. Той  е отворена система и ще се допълва и актуализира при необходимост.