Културен календар

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

2019 година

Януари

06.01.

Масов празник „Йордановден”

по места

06.01.

Христо Ботев –  171 г. от рождението на поета- революционер

кв. Дебър,
с. Православен

12.01.

Караславова литературна вечер – 115 г. от рождението на Георги Караславов

кв. Дебър, 
с. Дълбок извор

18.01.

Отбелязване 141 г. от освобождението на с. Искра от османско иго.

с. Искра

21.01.

Масов празник “Бабин ден”

по места

Февруари

09.02.

ХV Празник на виното – Първомай 2019, конкурс  за  най-добро  домашно  вино.

Първомай

09.02.

Трифон Зарезан

с. Дълбок извор

14.02.

Ден на лозаря – Трифон Зарезан

по места

14.02.

Учредяване на творчески поетичен клуб „Дебърски ритми”

кв. Дебър

16.02.

Патронен празник на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”

Първомай

19.02.

146 г. от обесването но Васил Левски

по места

Февруари

Доброволческа акция „Подари усмивка с мартеничка”

кв. Дебър

Март

1.03.

Баба Марта

по места

1.03.

Ден на самодееца

по места

03.03.

3 март- отбелязване Националния празник на Република България.

Първомай,
по места

08.03.

Празнични концерти по-случай Международния ден на жената

по места

10.03.

Сирни заговезни

с. Караджалово

16.03.

Общински масов празник – Тодоров ден

по места

21.03.

Международен ден на поезията

с. Дълбок извор

22.03.

Забавни вечери, посветени на Първа пролет

по места

27.03.

Международен ден на театъра

по места, 
с. Дълбок извор

Април

01.04.

Международен ден на хумора и шегата

по места

02.04.

2 април – Международен ден на детската книга. Маратон на четене

по места

Април

Кой е по- по- най … на Великден в Дебър

кв. Дебър

Април

Изработване на великденска украса и боядисване на яйца

по места

20.04.

Лазаруване

кв. Дебър,
с. Караджалово

Април

Премиера на мюзикъла „Зех тъ, Радке, зех тъ!” и отбелязване 70 годишен личен юбилей и 50години творческа дейност на председателя на читалището Иван Караславов

Читалище

Май

01.05.

Откриване на 47- те Майски културни тържества «Първомай 2019” посветени на 125 години ЧИТАЛИЩЕ и БИБЛИОТЕКА в гр. Първомай

Първомай

01.05-30.05.

Откриване на 47- те Майски културни тържества «Първомай 2019” посветени на 125 години ЧИТАЛИЩЕ и БИБЛИОТЕКА в гр. Първомай

Първомай

02.05.

60 години професионално образование в гр. Първомай- юбилеен празник на ПГСС „В.Левски”. 60 години

Читалище

03.05.

90 години от създаване на Начално училище „Христо Ботев”

Първомай

06.05.

Ден на храбростта и Българската армия.
Масов празник – „Гергьовден”

По места

11.05.

Ден на библиотекаря

По места

11.05.

Общински преглед на Художествената самодейност

Читалище

15.05.

„Най- доброто наследство е нашето детство”- 35 години ДГ „Марица”

Читалище

21.05.

Общоселски събор „Св. Константин и Елена”

с.Татарево, 
кв. Любеново

22.05.

Патронен празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Читалище

22.05.

„Всичко българско и родно”. Събор на с. Караджалово

с.Караджалово

24.05.

Общоселски събор

с.Брягово

24.05.

Концерти на ученически състави по-случай Деня на българската култура, просвета и славянската писменост

Първомай,
по места

24.05.

Празник на зрелостта – Випуск 2019 СУ „Проф.д-р Асен Златаров”

гр. Първомай

25.05.

Празник на зрелостта – Випуск 2019 ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай

Май

Премиера на театралния колектив

Кв. Дебър

Май

90 години от създаване на
„НЧ д-р Димо Тодоров- 1929г.”

С. Православен

Юни

01.06.

Празници, посветени на Международния ден на детето.

по места

02.06

Тържествена заря-проверка по случай 2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

гр. Първомай
по места

01.06. - 15.06.

Участие на  състави  от общината в Театрални празници  –  Хисар 2019

гр. Хисар

06.06.

Спасов ден

с.Дълбок извор

21.06. - 22.06.

XIX творческа среща на оркестрите за народна музика Дълбок извор – 2019

с.Дълбок извор

29.06.

„Петровден” – общоселски събори.

Кв. Дебър, с. Буково, с. Драгойново

1.06. - 30.06.

Участие на състави от Общината в национални и регионални  фестивали и прегледи по Националния културен календар

Юли

Юли

Петровден- празник на селото

С. Езерово

02.07. - 06.07.

Летен кино-маратон

Кв. Дебър

Юли

Лятно училище- по отделен план и програма

кв.Дебър с.Дълбок извор, Първомай, Искра

Юли

Фестивал „Угар”

Буково

Юли

Отбелязване на мюсюлманския празник Рамазан Байрям

с.Православен

Юли

Общоселски събор „Св.Неделя”

с.Православен

15.07.

Общоселски събор  „Св.Кирик”

с.Градина

Юли

Общоселски събор “Св.Илия”

с.Бяла река

Юли

Прожекции на филми

Татарево

18.07.

Концерт по случай годишнината от „Отключено”

Татарево

Август

11.08.

„Свети Пантелей” – събор с. Воден

с.Воден

Август

 “Успение на Пресвета Богородица” Общоселски събор с. Виница Общоселски събор с.Искра

по места

Септември

Септември

90 години „НЧ Народна просвета- 1929 г. с. Татарево”

с. Татарево

01.09.

Отбелязване световния ден на мира

по  места

06.09.

134 г. от Съединението на България

по  места

12.09 - 14.09.

XXI Празник на тракийската народна музика и  песен – Първомай 2019

Първомай

22.09.

Ден на независимостта на България

по  места

Октомври

Октомври

„Октомврийски литературни празници 2019” – по отделен план и програма

Първомай

01.10.

Международен ден на музиката

по  места

01.10.

Международен ден  на възрастните хора

по  места

14.10.

Общоселски събор  „Петков ден”

с. Крушево

1.10. - 20.10.

Връчване на Националната литературна награда за поезия „Сл. Хр. Караславов”

Първомай

Октомври

90 години от създаване на „НЧ Христо Смирненски- 1929г.- с. Бяла река”

с. Бяла река

Ноември

01.11.

Ден на народните будители.
Откриване на творчески сезон 2019/2020

по  места

21.11.

Отбелязване Деня на християнското семейство

по  места

Декември

01.12.

Световен ден за борба със СПИН

по  места

Декември

175 години от рождението на Петко Киряков Калоянов – Петко Войвода

по  места

Декември

Доброволческа коледна кампания

по  места

03.12.

Празник на инвалидите в България

с. Дълбок извор

23.12 - 31.12.

Коледни и Новогодишни тържества

по  места

Културния календар е изготвен на основание подадената информация от читалищата на общината, учебните заведения от града и утвърдени традиционни мероприятия от Националния културен календар. Той  е отворена система и ще се допълва и актуализира при необходимост.