История библиотека

Първото,което прави новосъздаденото читалище през 1894 г. е да организира библиотека с библиотекар учителят Стефан Ганев.

В нея се получават вестници и списания, които са на разположение на гражданите. Из протокол на дружеството  се вижда, че:„На 25 октомврий 1894 г. библиотекарят на дружество „Будилник” Стефан Ганев прие книгите – 97 на брой (следва списъкът на книгите)”.  Така създадената  на 4 ноември 1894 г.  библиотеката е и читалня и се намира в наето помещение в къщата на Ганю Атанасов. По- късно е предоставен физкултурният салон на новото училище „за 101 години”,  всъщност повече от 25 години това помещение служи на читалището за почти цялата му дейност. След това библиотеката се мести в бившия манифактурен магазин на Динко Тенев  до 28 декември 1960 година когато се открива новия читалищен дом и заедно с него се отварят вратите на новата библиотека. С течение на годините първомайската читалищна библиотека се налага като Централна  за общината. Първият библиотекар – Стефан Ганев е избран през 1895 г. Библиотекари през годините са Момчил Момчилов, Божанка Стефанова, Минка Николова, Петра Ковачева, Мария Кочева, Дафинка Киркова, Василка Мутафчиева, Петя Аспарухова, Маргарита Стайкова, Емилия Ангелова, Елена Примова, Гинка Иванова, Валя Георгиева, Соня Коджабашева.

Централна общинска библиотека  разполага с обособена читалня, разширен детски отдел, самостоятелна стая за служба „Централизирано комплектуване” и книгохранилище, зала за свободен достъп.  Читалищната библиотека разполага и с над  27533 библиотечни единици и обслужва над 1300 читатели. Изключителен успех е включването на библиотеката в програма „Глобални библиотеки – България”. В библиотеката се провеждат учебни часове, използват се мултимедийни презентации. Облика на библиотеката се определя и от автоматизацията на библиотечните процеси – първата в страната с пълна автоматизация. Библиотеката работи с най-новите съвременни модули – Регистрация на читатели, Заемане за дома, Библиотечна статистика,Регистрация на библиотечни документи, Ретроконверсия, Каталогизация и Индекс. Към основната дейност на библиотеката е работата с подрастващите, съобразено с техните потребности – изработват се списъци за извънкласно четене за начален етап, уроци по библиотечно-библиографски знания и в двата отдела. Специално място в библиотечната работа заема културната дейност – фотоконкурси,  срещи с писатели, национални награди,общоградски празници, изложби. Централна общинска библиотека успешно продължава да координира библиотечната дейност и да оказва методична помощ на библиотеките на територията на община Първомай. Обработката на новите библиотечни документи продължава да се извършва от служба Централизирано комплектуване.