Читалищен театър „Иван Караславов“

Възникване и развитие

На 28 януари 1895 г., четири месеца след основаването на читалище „Будилник”, е осъществено…

Изнесени пиеси

1895 г. – „Иванко, убиецът на Асеня” от Васил Друмев 1920 – 1940 г. са играни повече от 50 пиеси от…

Лауреати

1978 г. – Първи златни медали и лауреатски звания от V републикански фестивал на…

Филми

Концерти и изяви на Читалищен театър „Иван Караславов“