Председатели

Председатели на читалището през годините

Ламбри Дончов

от 1894 г. до 1895 г.

.

Д-р Петър Стефанов

от 1895 г. до 1920 г.

.

Васил Георгиев

от 1921 г. до 1925 г.

от 1927 г. до 1930 г.

Илия Мрянков

от 1925г. до 1927 г.

от 1944 г. до 1945 г.

Д-р Христо Димитров

от 1930 г. до 1933 г.

от 1936 г. до 1940 г.

Тоско Илиев

от 1933 г. до 1936 г.

.

Момчил Момчилов

от 1940 г. до 1944 г.

.

Минчо Чуков

от 1945 г. до 1950 г.

от 1954 г. до 1963 г.

Паун Джурков

от 1950 г. до 1951 г.

от 1977 г. до 1979 г.

Димитър Кушелиев

от 1952 г. до 1953 г.

Стоян Илиев

1964 г.

Тенчо Спилков

от 1965 г. до 1966 г.

Борис Тодоров

от 1967 г. до 1977 г.

Иван Караславов

от 1979 г. до 2020г.

Ана Сиракова

от 2021 г.