Юбилейни материали

  • Златна юбилейна книга на дарителите – 100 години Читалище;
  • Вестник „100 години читалище”  гр. Първомай” –юбилейно издание;
  • Вестник „ 105 години читалище в гр. Първомай” – юбилейно издание;
  • Вестник „110 години читалище „Будилник”” – юбилейно издание;
  • „Десети празник на тракийската народна музика и песен”, Първомай 2008,сборник,  автор Тенчо Дерекювлиев;
  • „Поклон на тебе, дом „Будилник””- 120 години читалище в гр. Първомай, автор Иван Караславов;
  • „Първомай –столица на тракийската народна музика и песен” – 20 юбилеен сборник, автор Иван Караславов;
  • „20 години състав за шлагерни песни „Романтика”” – юбилейна брошура;
  • „40 години състав за руски песни „Ивушка”” – юбилейна брошура;
  • 25 години Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай”  юбилейна брошура;

Вестник „100 години читалище” 
гр. Първомай” –юбилейно издание

Вестник „100 години читалище” 
гр. Първомай” –юбилейно издание