Концерти

Концерт в гр.Ниш - 1 част

8.06.2018 г.

Концерт в гр.Ниш - 2 част

8.06.2018 г.

120 год. Читалище Първомай, 1 част

22.05.2014г.

120 год. Читалище Първомай, 2 част

22.05.2014г.

"Будилникът"

Спектакъл по случай 120 год. театър и библиотека в гр.Първомай

22.05.2014г.