Концерти на Състав за руски песни „Ивушка“

40 год. състав за руски песни "Ивушка" - 1 част

08.05.2015 г.

40 год. състав за руски песни "Ивушка" - 2 част

08.05.2015 г.

Концерт на състав за руски песни "Ивушка"

09.05.2014г.

Концерт на Състав за руски песни „Ивушка“

14. 05. 2019 г.