Изнесени пиеси

1895  г. – „Иванко, убиецът на Асеня” от Васил Друмев

1920 – 1940  г. са играни повече от 50 пиеси от българската и балканска    класика:1928 г.  – „Майстори” от Рачо Стоянов; 1929 г. – „Непогребаните”  от Евдокимов; „Големанов” и „Златната мина” от Ст. Л. Костов;1937 г. –  „Сивилският бръснар” от Бомарше; „Чл. 223” от Ст. Л. Костов, „Жорж  Данден” от  Молиер, „Под игото”, „Вражалец”, „Лес” на Островски,”Опечалена фамилия” и „Народен представител” на Нушич,  „Борба до край” от Ал. Гергинов и др.

След 1945  г. – пиеси на Лозан Стрелков, Бранислав Нушич, Любинка Бобич,   Георги Краславов, Иван Радоев, Мария Симова, Магда Петканова…

1957  г. – „Женитба” от Гогол;

1958  г. – „Съвест” на Ем. Манов;

1959  г. –  „Службогонци” на Ив. Вазов; 
 „Камък в блатото” от Георги Караславов;

1961  г. –„Мълвата”, Ив. Шопов;

1962  г. – „Командировка” от Магда Петканова;

1969  г. – „Борба” от Тоско Тенев;

1970  г. – „Зимна балада” на М. Симова;

1972 г. – „ Мотопедът” на Н. Йорданов;

1974  г. – „Професия за ангели” Драгомир Асенов;

1975  г. – „Златното покритие” на Др. Асенов;

1976  г. – „Войната, която не остана последна” от Милко Милков; 
„Щастие”, Орлин Василев;

1978  г. – „Протекция” на Бр. Нушич;
 „Когато чайките спят” Ем. Манов;

 1981 г. –  „Големанов” на Ст. Л. Костов;
 „Железният светилник” на Димитър Талев;

1986  г. – „Прокурорът” на Георги Джагаров;

1994  г. – „Г-н Балкански” от Георги Данаилов;

1995  г. – Театрализиран спектакъл послучай 100 години театър – постановка з.а.  Георги Пенев;

1996  г. – „Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников;

1997  г. – „Вражалец”, Ст. Л. Костов;

1999  г. – „Старо село накрай света” от Недялко Йорданов;

2001  г. – „Политикани”, Рачо Стоянов;

2002  г. – „Вълци няма”, Панчо Панчев;

2003  г. – „Големанов”, Ст. Л. Костов;

2004  г. – „Двубой”, Ив. Вазов;

2005  г. – „Милионерът”, Й. Йовков;

2006  г. – „Опечалена фамилия”, Бр. Нушич;

2007  г. – „Българи от старо време”, Л. Каравелов;

2008  г. – „Службогонци”, Ив. Вазов;

2009  г. – „Г-н Балкански” от Георги Данаилов;

2010  г. – „Пътуване през столетията”, Кр. Кръстев;

2011  г. – „Новото пристанище”, Ст. Л. Костов;

2012  г. – „Лелята на Чарли”, Т. Брендън;

2013  г. – „Районна болница”, Кр. Кръстев;

2015  г. – „Балкански аристократи”, Л. Бобич;

2016  г. – „Г-жа министершата”, Бр. Нушич;

2017  г. – „Вражалец”, Ст. Л. Костов;

2018  г. – „Женско царство”, Ст. Л. Костов;

2019  г. – „Михал Мишкоед, Зех тъ, Радке, зех тъ!” от Сава И. Доброплодного;