Възникване на Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай”

1984 г.

На 12 януари 1984 г. по решение на ръководството на читалището се основава Народен хор с диригент Кичка Петкова. Типично в своя стил, с много амбиция и енергия, 31 годишната тогава Кичка подбира 17 жени с изявени певчески възможности и групата бързо прераства в Народен женски хор. Репертоарът достига 31 песни, най-вече от тракийската фолклорна област, но също и родопски, странджански, северняшки, македонски. Хорът добива популярност и бележи успехи в концертни изяви не само в Първомай, но и в Пазарджик, Пловдив, Карнобат, извън граница… 

1994 г.

През 1994 г. Народния хор празнува 10-годишен юбилей. В самостоятелния концерт Кичка Петкова кани танцьори, водени от Галина Димитрова за „разчупване” на концертната програма. 

1995 г.

От следващата 1995 г. към Читалището вече работи и танцов състав с художествен ръководител хореографката Галина Димитрова. В определен етап от развитието на ансамбъла ръководители на танцовия състав са също Георги Маринов и Павел Зарев.

1996 г.

От 1996 г. към двете формации се присъединява и създадения през същата година оркестър „Дионис” с р-л Петър Тенев. Логично трите творчески формирования прерастват в Ансамбъл за народни песни и танци с главен художествен ръководител Петър Тенев.

Името  „Дионис” на оркестърът е подсказано от българския писател и критик Атанас Лазовски, на когото Петър Тенев е племенник. Акордеонистът Петър Тенев е създателят и ръководител на оркестъра и до днес, а идеята за сформирането му е подсказана от кларинетиста Стойчо Стоев. Първоначално започват двамата, но впоследствие се включват и други музиканти. Стилът им има голяма близост с музикалния ритъм, наложен през осемдесетте години от оркестър „Искра” и кларинетиста Петко Зидаров. Този факт не е случаен, защото Петър Тенев е с искренски корени. Събрани на една сцена Стойчо Стоев, Петър Къндев, Сашо Минчев, Димитър Генев, Георги Георгиев, Недялко Недялков, Яна Димитрова, Димка Попова, солистите Тоска и Димитър Калоферови и малката Николета Маринова, донесят цял низ от награди, спечелени от фолклорни конкурси в страната и чужбина.. Оркестър „Дионис” ежегодно поставя старта на Празника на Тракийската народна музика и песен в града.

2000 г.
2000 г. - 2003 г.

През 2000 г. към дамския състав на Народния хор се включва мъжка партия.

Oт 2003 г. вече има и самостоятелна Мъжка фолклорна група като самостоятелен състав. В репертоара на хора са включени песни от всичките седем фолклорни области на България.

По естествен път, чрез обединението на трите състава, се създава и Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай” /ПФА/  към читалището.

След напускането на последният хореограф на танцовия състав, Павел Зарев през 2004 г., Ансамбълът е без танцова формация.

2007 г.

Турне и участие в международни културни празници гр. Обания – Франция.

2012 г.

Клуб по народни танци „Евридика” е създаден през 2007 година от Ваня Димитрова. 

През 2012 г. , всички състави на читалището изнасят грандиозен концерт в гр. Одрин пред кметството. В програмата за първи път се включва танцова формация „Евридика” с р-л Ваня Димитрова. От новия творчески сезон 2012 / 2013 г. и до момента те са неразделна част от читалищните колективи.

2018 г.

От 2018 г. ръководител е Донка Тодорова.