Награди и лауреати на Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай”

1989 г.

Златен медал от VII републикански фестивал  на любителското творчество.

1990 г.

Грамота и отличие на Комитета за култура и Центъра за художествена самодейност.

1996 г.

II награда за Димитър Калоферов /солист в ПФА/,  конкурс „С песните на Атанаска Тодорова”–  Чирпан.

1997 г.

I награда за Димитър Калоферов, конкурс  „С песните на Вълкана Стоянова” –   Стралджа.

1998 г.

Грамоти и отличия от музикалните празници в Първомай, Карнобат, Чирпан и Стара Загора.

I награда за хумористични песни „Златен ТРЪНдафил” за Димитър Калоферов.

II награда за Димитър Калоферов, Стамболово.

1999 г.

Голямата награда е присъдена на Димитър Калоферов в конкурса  „С  Песните на Стайка Гьокова”,  гр. Карнобат.

2003 г.

Първа награда на Международния старопланински събор „Балкан фолк 2003” –  гр. Велико Търново.

2007 г.

Специален сертификат от Международната фолклорна организация (IOF) – българска секция „Общество за фолклор” за ПФА „Първомай” удостоверяващ  присъдена Първа категория и право на участие в международни изяви. Състава е с ранг „Представителен”.

2010 г.

I награда на Национален конкурс „С песните на Стефан Филипов” за Димитър Калоферов,  гр. Първомай.

2011 г.

 Специалната награда за „Най-добра група за народни песни –   обработен фолклор” – VI Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници”, проведен  в Свиленград .

2015 г.

Национален фолклорен фестивал „Фолклоен Извор“ с. Царевец общ. Свищов 

I място за Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай“

I място за женски народен хор Първомай 

I място за мъжка фолклорна група „Стефан Филипов“ 

III награда за солово изпълнение присъдена на Димитър Калоферов

2016 г.

XI Национален фестивална любителските хорове и групи за  многогласно народно пеене,  гр. Елхово:

 

I  награда за индивидуално изпълнение на Димитър Калоферов;

I награда за ПФА „Първомай” с р-л Кичка Петкова;

II награда за Мъжка фолклорна група „Стефан Филипов”.

 

2017 г.

XI Национален фестивал на любителските хорове и групи за народно пеене – Кортен 2017:

Златен медал за Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай“ при Образцово  НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1894“ гр. Първомай с ръководител : Кичка Петкова;

Златен медал за Женски народен  хор при Образцово НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1894“ гр. Първомай с ръководител : Кичка Петкова;