Без категория

Завърши проект „ЗаЕдно хоро“

Завърши  реализацията на проект „ЗаЕдно хоро”

 

През 2018г. Образцово „НЧ СВ.Св.Кирил и Методий-1894г.-гр. Първомай” спечели финансиране по проект „Читалища” направление „Читалища: общностно участие и иновации” с проекта „ЗаЕдно хоро.” Проектът целеше да обогати и популяризира Празника на тракийската народна музика и песен в посока общностно участие чрез иновативен подход при съхраняването  и предаването на традицията.

В продължение на една година читалището, партньорите и доброволците работиха за реализация на заложените в проекта дейности и постигане на основната цел на проекта. Създаден бе модел за връзка между хора от различни социални групи, професии, етноси. Предоставен бе достъп и поле за изява на хора в неравностойно положение- децата от ЦНСТД квартал Дебър.Създадени бяха условия за заличаване на междукултурните и междуличностни граници, като бяха включени деца с турски и ромски произход от ОУ” Св.Св. Кирил и Методий” Първомай. Затвърдена бе приемствеността между поколенията чрез участието на жените от Обединен съюз  на пенсионерите „Дълголетие” в Първомай.

В рамките на планираните дейности децата от ЦНСТД квартал Дебър изработиха макети – носии от Тракия и Родопски регион на Тракия. Група деца от ОУ” Св.Св. Кирил и Методий” научиха  Сворнато хоро.  Изработена бе карта на фолклорните области в България. Проведени бяха дискусии „Нашата Тракия” в ЦНСТД квартал Дебър и  ОУ” Св.Св. Кирил и Методий”.  Жените от ОСП”Дълголетие” подготвиха и почерпиха с ястия от Средна Тракия и Родопски регион. Всички се включиха в Празника , а децата  рисуваха и във фоайето на читалището бе експонирана изложба  „Да нарисувам Празника”.

Женският народен  хор към Певчески фолклорен ансамбъл        „Първомай” с ръководител Кичка Петкова има ново лице благодарение на фирма „Бендида-66” гр. Първомай с управител Атанаска Велчева и Общинска фондация „Пловдив- 2019”. Първомайската публика  първа видя новия облик на хора на празничния концерт по случай Националния празник, а по- късно и на големия концерт в рамките на Майските културни тържества. През месец август Ансамбъл”Първомай” представи града и читалището в Пирдоп, откъдето се завърна с голямата награда. Предстои им участие в телевизионното предаване „От българско по-българско” по телевизия „Скат”  с водещ  Галя Асенова.

Всичко това се случи с помощта на доброволците  Ивайло Налбантов–ученик от 12клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, член на местното дружество на художниците; Петър Тенев –фолклорист; Донка Тодорова – художествен ръководител на танцов клуб „Евридика”, Община Първомай бе съорганизатор на Празника  и финансира участието на народните оркестри. Калоян Танев, ученик в МГ „Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив,  съдейства за графичното оформяне на символа на проекта. Атанаска Велчева, собственик на фирма „Бендида-66”ЕООД  спонсорира изработването на тениски със символа и логото на „Пловдив 2019”както и уши сценичните костюми на народния хор, Красимира Александрова, управител на „Булиън” ЕАД , гр. Първомай- спонсор на продуктите за ястията на Празника. По време на целия проект служителите на Читалището съдействаха за реализирането му.

     Кулминация в реализацията на проект „ЗаЕдно хоро”  беше    XXI-вия Празник на Тракийската музика и песен . Три дни Първомай беше столица на тракийската народна музика и песен.   Празникът приключи, но натрупаните емоции ще ни вълнуват още дълго. Прекрасното настроение от преживяното ще изпълва идващите дни. Стойностната, истинската българска народна музика ще продължи да присъства и в празниците и в делниците ни.
           
С предоставеното поле за изява на новите публики и участници, читалището създаде  културен продукт насочен към различни общности, разгърна потенциала си с необичайни и иновативни подходи. Обединени роми, турци, деца в неравностойно положение и граждани изградиха  общностна връзка, подобри се достъпа на различните възрастови групи до културата и изкуството. Съчетанието на минало и съвремие бе израз на стремежа ни заедно да градим културното наследство на бъдещето. Децата от ЦНСТД  получиха достъп и участие в културно събитие, което  помогна за   социалната им интеграция и им предостави ново поле за изява.Участието на учениците с турски и ромски произход в културния живот на града ни, оказа влияние върху личностното и интелектуалното им развитие, запълни свободното им време, помогна за приобщаване на малцинствените групи.Съвместната дейност с ОСП „Дълголетие” заздрави връзката и приемствеността  между поколенията.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *