Без категория

Извънредно отчетно-изборно събрание на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий – 1894г. гр.Първомай”

    На 26.02.2021г. В големия салон на читалището, при спазване на всички мерки за безопасност,  се проведе Извънредното  отчетно-изборно събрание  на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий – 1894г. гр.Първомай”

   През отчетния период почина дългогодишният председател на читалището з.ч.д. Иван Караславов. Със ставане на крака и едноминутно  мълчание присъстващите почетоха  паметта му.

    Събранието  премина при  следния 

           ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Отчет за работата на читалището в периода 10.2018 – 26.02.2021г.
 2. Отчетен доклад на Проверителната комисия  за същия  период
 3. Приемане на насоки за работа на читалището до 2024 година
 4. Приемане размера на членски внос за 2021 година
 5. избор на ръководни органи на читалището – настоятелство и проверителна комисия .      Отчетния доклад, Насоките и Предложението за размера на членския внос бяха разпечатани и  всички имаха възможност да се запознаят предварително с тях.

    Ана Николова–  председател на Проверителната комисия, прочете   доклада на Проверителната комисия.

   Отчетите и насоките бяха гласувани и приети от присъстващите членове на читалището.

     Атанаска Велчева – председател на Комисията по предложения за нови ръководства издигна кандидатурата на Ана Сиракова- досегашен секретар на ЧН за  Председател на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий-1894г.” за следващия мандат. Други предложения не постъпиха и след гласуване Ана Сиракова с пълно мнозинство бе избрана за Председател. Съгласно Устава и правилата  по формирането на работен екип  тя  обяви имената на  останалите 6  човека от състава на настоятелството като екип, с който ще работи. След гласуване се сформира новото настоятелство в състав:

 1. Делян Иванов Караславов- нов член. Заместник председател
 2. Радослава Спасова Ставрева – нов член
 3. Красимира Александрова Александрова – стар член
 4. Красимира Янчева Недева – стар член
 5. Атанаска Николова Велчева – стар член
 6. Петрана Иванова Димитрова – стар член

     Избрана бе и новата Проверителна комисия. В състава и влязоха:

 1. Ана Николова – председател

 Членове:

 1. Невенка Чалъкова
 2. Костадин Карагяуров

     От името на Настоятелството и щатния колектив на читалището новоизбраният председател Ана Сиракова предложи Иван Караславов посмъртно да бъде удостоен със званието „Почетен председател” на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий – 1894г. гр.Първомай”. Предложението бе прието с аплодисменти .

    След изчерпване на дневния ред новоизбраните ръководства проведоха  своето първо заседание . За секретар на ЧН бе избрана Петранка Стоянова, която от седем години е библиотекар в ЦОБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *