Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г. гр. Първомай”

Posted Leave a commentPosted in Събрание

На 1 март се проведе годишното Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий”. Прие се годишния отчет, беше представен новия читалищен сайт https://chitalishteparvomay1894.com. В присъствието на членовете на Читалищното настоятелство, Проверителната комисия, кмета на общината Ангел Папазов, председателят на Читалището Иван Караславов поздрави гости, самодейци и читалищни деятели с празника. […]