Читалищно настоятелство

Иван Караславов

Председател

Ана Сиракова

секретар

Елена Кичукова

Зам. председател

Красимира Александрова

Член

Красимира Недева

Член

Атанаска Велчева

Член

Петрана Димитрова

Член

Ана Николова

Проверителна Комисия

Кичка Петкова

Проверителна Комисия

Костадин Карагяуров

Проверителна Комисия