Читалищно настоятелство

Ана Сиракова

Председател

Петранка Стоянова

секретар

Делян Караславов

Зам. председател

Красимира Александрова

Член

Радослава Ставрева

Член

Красимира Недева

Член

Атанаска Велчева

Член

Петрана Димитрова

Член

Ана Николова

Проверителна Комисия

Кичка Петкова

Проверителна Комисия

Костадин Карагяуров

Проверителна Комисия