История на Читалището

Явлението „Читалище” се заражда по време на Българското Възраждане. Нито един народ не е сътворил нещо подобно. Петвековната жажда за духовно зрение, незадоволеното любопитство за знания по онова време зареждат с енергия учители, будни българи и създават институцията „Читалище”.
 
 
 

 

На 2 октомври 1894 г. директорът на класното училище Ламбри Дончов събира в една от стаите на училището в Борисовград /днешен Първомай/ група граждани, които основават дружество с общообразователни цели. Избрана е комисия, на която е възложено да изработи проектоустав на това дружество – по същество първото читалище в града и околията. Съгласно този устав общообразователното дружество, наречено „Будилник”, си поставя целта да се грижи за умственото и нравствено развитие на гражданите, да открие вечерни и неделни училища, да урежда сказки и публични четения. За председател е избран учителя Ламбри Дончов. Негови съратници са Руси Сираков, Стефан Ганев, Никола Попов, д-р Петър Стефанов, Марко Божков, Ганю Атанасов и Петър Папазов. На 4 ноември същата година отваря врати и читалищната библиотека.

От следващата 1895 г., читалището започва да подготвя и представя и първите  театрални представления, сказки,  етения. Организирани са читалищен хор, театрален колектив, народен университет…

За кратко време читалището се превръща в притегателен център за жителите на
Борисовград и околията. То става и пример за жителите на околните села, които скоро също започват да основават свои читалища.

Периодът на войните (1912-1918 г.) се отразява негативно върху дейността на читалище „Будилник”, защото на фронта били призовани както редица от най-изявените, така и  оляма част от тези, които се стичали като зрители при проявите му.

След войните настъпва нов подем в развитието на различни самодейни прояви в Борисовград. В града се появяват певческо дружество „Славей” и няколко спортни организации, които организират свои театрални трупи, оркестри, хорове. През 1928 г. е открит новият театрален салон, а пет години по-късно читалищното настоятелство закупува първото пиано. Година след това е открито собствено читалищно кино и е сформирана първата в града музикална група. През 1931 г. е основан и Околийски читалищен съюз.

В този период читалището организира и гастроли на външни състави в Борисовград, при които местните жители се срещат и с някои все още слабо познати видове изкуство – така например през 1938 г. асеновградски състав представя в Борисовград оперетата „Наталка-Полтавка”.

С указ от 1969 г. читалището е наградено с орден „Кирил и Методий” – първа степен и е обявено за „Образцово”. Към читалището се създават редица самодейни колективи- театрален, певческо дружество, смесен хор, естраден състав за руски песни, народен хор, танцов състав, илюзионен състав, детска приложна студия, детска музикална школа и др. От 1972 г. и до днес се организират и провеждат Майски културни тържества с едномесечна продължителност, на които читалището е домакин и основен организатор. Празникът на град Първомай, Трети март, Празникът на виното, Празникът на Тракийската народна  музика и песен, Коледните и новогодишни тържества също са дело на тази културна институция.

В град Първомай се връчват две Национални литературни награди: за проза на името на „Георги Караславов” и за поезия на името на „Слав Хр. Караславов”.
Организацията по връчването също се осъществява от колектива на читалището. Две от залите са литературни салони, в които през годините се реализират четения с писатели и поети от местно и национално значение. Институцията си партнира с всички училища и детски градини на територията на града, ОбАдминистрация,
Общинска служба по заетостта, представителите на медиите.

Постоянни галерии с фотографии, отразяващи  трите епохи в развитието на града Хаджиелес, Борисовград, Първомай, както и изключително богат снимков материал, афиши и витрини с отличия, илюстрират 124 годишния  възходящ път на развитие на културната ни институция. Читалищните зали, в по-голямата част на годината, приютяват платната на Дружеството на местните художници, както и на гостуващи такива, и на практика са действащи картинни галерии. Притежаваме картини от изключителна ценност- на Йоан Левиев, Никола Манев, Вихра Григорова. В читалищния салон с 500 места и оборудвана сцена се играят театрални постановки на местния читалищен театър, гостуват театри от София, Пловдив, Хасково, Пазарджик и други градове, както и оперни и оперетни постановки, естрадни изпълнители.

До момента са подготвени и реализирани четири проекта – 2001 г. проект ”Всички заедно срещу дрогата”, финансиран от Фондация „Чарлз Стюарт Мот” чрез ФРМС; 2002/2003 г. работа по проект „Читалището-шанс и алтернатива”, финансиран от Проект „Читалища”; 2004 г. – „Колкото повече – толкова повече”, Фондация „Помощ за благотворителността в България”;  2018/2019г. проект „ЗаЕдно Хоро” финансиран от Фондация „Пловдив 2019”, направление „Читалища: общностно участие и иновации ”.

От  2002 г. е носител на Почетния знак на град Първомай.

КОЛЕКТИВИ ЗА ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО: 
Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай” 
Танцова формация „Евридика” 
Състав за Руски песни „Ивушка” 
Театрален състав „Димитър Делчев”